Korrigér plassering av Fjon fjellkyrkje og ungdomssenter

Søk etter sted:
(Endrigen må godkjennes før posisjonen oppdateres på kartet.)